24/09/2023
मानव संसाधन


मानविक स्थिति दिंनाक 01-08-2023 तक
प्रचालन इकाईयां  कार्यपालक पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक से कम कुल
बोकाजन 19 12 42 73
राजबन 24 22 79 125
तांदुर 42 41 43 126
कुल  85 75 164 324
नार्थ जोन        
दक्षिण पूवी जोर्न        
पूर्वी जोन        
जोड        
मुख्यालय 21 9 7 37
कुल  21 9 7 37
कुल संख्या  106 84 171 361
प्रचालन ईकाइयां  कार्यपालक पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक से कम कुल
मांढर 1 0 0 1
कुर्कुंटा  1 1 0 2
नयांगाँव  1 0 0 1
अकलतरा 1 0 0 1
चरखी-दादरी 0 1 0 1
आदिलाबाद 1 0 0 1
दिल्ली ग्रा0 यूनिट   0 0 0
भठिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट 0 0 1 1
कुल  5 2 1 8
कुल संख्या  111 86 172 369


2023 सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड