23/07/2024
मानव संसाधन


मानविक स्थिति दिंनाक 01-05-2024 तक
प्रचालन इकाईयां  कार्यपालक पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक से कम कुल
बोकाजन 19 11 37 67
राजबन 22 20 75 117
तांदुर 42 35 41 118
कुल  83 66 153 302
नार्थ जोन        
दक्षिण पूवी जोर्न        
पूर्वी जोन        
जोड        
मुख्यालय 19 8 6 33
कुल  19 8 6 33
कुल संख्या  102 74 159 335
प्रचालन ईकाइयां  कार्यपालक पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक से कम कुल
मांढर 1 0 0 1
कुर्कुंटा  0 1 0 1
नयांगाँव  1 0 0 1
अकलतरा 1 0 0 1
चरखी-दादरी 0 1 0 1
आदिलाबाद 1 0 0 1
दिल्ली ग्रा0 यूनिट   0 0 0
भठिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट 0 0 1 1
कुल  4 2 1 7
कुल संख्या  106 76 160 342


2023 सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड